Polityka Prywatności

Niniejszy dokument został sporządzony w języku angielskim. W zakresie, w jakim którekolwiek z tłumaczeń niniejszych Warunków różni się od wersji angielskiej, moc rozstrzygającą ma wersja angielska.

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) https://www.misterwhat.pl („Serwis”) opisuje, kim jesteśmy, jakie Dane Osobowe zbieramy w Serwisie lub za jego pośrednictwem, jak pozyskujemy lub wykorzystujemy takie informacje, jakie są podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych, kto ma dostęp do Danych Osobowych oraz jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą. Prosimy o uważne przeczytanie tej Polityki.

Odwiedzenie Serwisu lub korzystanie z niego oznacza akceptację opisanych w tej Polityce praktyk dotyczących prywatności.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania ich Danych Osobowych prowadzonego w naszym prawnie uzasadnionym interesie lub w celach marketingowych. Aby uzyskać więcej informacji o swoich prawach i sposobach ich wykonywania, prosimy o przeczytanie rozdziału „Prawa osób, których dane dotyczą”.

Niniejsza Polityka stanowi część Warunków Korzystania z serwisu MisterWhat oraz im podlega. Terminy pisane wielką literą, lecz niezdefiniowane w tej Polityce, mają znaczenie nadane im w Warunkach Korzystania z serwisu MisterWhat.

2. O nas

Fabulabs S.p.a.

Oficjalna siedziba: Galleria Polidoro 7 - 43121 - Parma - Włochy

Identyfikator podatkowy VAT: IT02531310346

E-mail:

Fabulabs S.p.a. Jest „administratorem” danych osobowych podanych przez Użytkowników i Gości.

3. Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego

Korzystając z Serwisu, Użytkownicy lub Goście mogą podawać Dane Osobowe, a my możemy je zbierać. Dane Osobowe to wszelkie informacje identyfikujące osobę, zarówno bezpośrednio (np. imię i nazwisko), jak i pośrednio (np. informacje o tym, jak korzystają z naszych Usług). Dane Osobowe mogą być w Serwisie dostarczane na różne sposoby przez Użytkowników lub Gości, na przykład przy zakładaniu Konta, korzystaniu z Serwisu, składaniu wniosku o publikację informacji o ich firmie czy wysyłaniu wniosków dotyczących obsługi klienta.

Zbieramy następujące Dane Osobowe:

3.1 Informacje podane przez Użytkowników i Gości

 • Dane do kontaktu dostarczone przez Użytkownika: Imię, nazwisko, adres e-mail oraz (opcjonalnie: tylko, gdy Użytkownik dobrowolnie zdecyduje się podać takie informacje) adres pocztowy i numer telefonu. Możemy wykorzystać te dane w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w sprawie informacji o jego firmie w naszym katalogu, treści (np. recenzji czy zdjęć) zamieszczonych przez niego w serwisie oraz wszelkich innych produktów lub usług, do których zapewnienia mogliśmy się zobowiązać;
 • Dane firmy dostarczone przez Użytkownika: Nazwa przedsiębiorstwa, adres pocztowy, numer telefonu, szczegóły dotyczące oferowanych przez firmę produktów lub usług, przynajmniej jedna kategoria określająca główną branżę, w której działa firma. Dane te są niezbędne do publikacji w naszym katalogu informacji o firmie oraz do zaoferowania najlepszej możliwej obsługi. Użytkownicy mogą także zadecydować o podaniu dodatkowych informacji o firmie (np. godziny otwarcia czy zdjęcia). Jeżeli zdecydują się podać takie dodatkowe dane, będziemy je przetwarzać w celu publikacji w naszym katalogu informacji o firmie;
 • Korespondencja: Zbieramy wszelkie Dane Osobowe, które Użytkownicy i Goście mogą nam udostępnić podczas kontaktu pocztą elektroniczną, listownego lub telefonicznego w celu zapewnienia najlepszego wsparcia klienta.

 

3.2 Informacje „zbierane automatycznie”

Za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii obserwujemy, w jaki sposób korzystasz z Serwisu, dzięki czemu możemy zapewnić jego ważne funkcje i funkcjonalność, monitorować korzystanie z Serwisu i oferować bardziej spersonalizowane usługi.

Te „automatycznie zbierane” informacje mogą obejmować adres IP lub inny adres bądź identyfikator urządzenia, przeglądarkę internetową lub rodzaj urządzenia, strony lub serwisy internetowe odwiedzane tuż przed korzystaniem z Serwisu lub tuż po nim, strony lub inne treści, które Gość lub Użytkownik ogląda lub z którymi podejmuje interakcję w Serwisie. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o przeczytanie Polityki Cookies.

Możemy także korzystać z tych technologii w celu zbierania danych dotyczących aktywności Gościa lub Użytkownika w związku z wiadomościami poczty elektronicznej, tj. czy Gość lub Użytkownik otwiera wiadomości, kilka na nie lub przesyła je dalej. Dane te zbierane są od wszystkich Użytkowników i Gości na poziomie zagregowanym.

3.3 Dane dostarczone przez Usługi Zintegrowane

Istnieje możliwość dostępu lub rejestracji do Serwisu za pośrednictwem nazwy użytkownika i haseł do pewnych usług oferowanych przez osoby trzecie (z których każda to „Usługa Zintegrowana”), jak na przykład za pośrednictwem konta Google, lub upoważnienia w inny sposób Usługi Zintegrowanej do przekazania nam Danych Osobowych bądź innych informacji. Upoważniając nas do połączenia się z Usługą Zintegrowaną, Goście i Użytkownicy upoważniają nas do dostępu do ich imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, przedziału wiekowego, płci, kraju, URL zdjęcia profilowego oraz innych informacji, które Usługa Zintegrowana nam udostępni oraz do przechowywania tych danych, a także do ich wykorzystania i ujawniania zgodnie z niniejszą Polityką. Należy sprawdzić swoje ustawienia prywatności w każdej Usłudze Zintegrowanej, aby dowiedzieć się, jakie dane ta usługa nam udostępnia oraz wprowadzić stosowne zmiany. Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami korzystania i politykami prywatności każdej z Usług Zintegrowanych przed skorzystaniem z niej i połączeniem z naszym Serwisem.

3.4 Dane z innych źródeł

Możemy pozyskiwać dane, w tym Dane Osobowe, od osób trzecich oraz ze źródeł innych niż Serwis, takich jak nasi partnerzy, ogłoszeniodawcy oraz Usługi Zintegrowane. Po połączeniu lub zestawieniu danych z innych źródeł ze zbieranymi przez nas za pośrednictwem Serwisu Danymi Osobowymi, połączone dane będą przez nas traktowane jako Dane Osobowe zgodnie z niniejszą Polityką.

Informacje o spółkach, specjalistach, stowarzyszeniach, o ile nie są dostarczane przez te spółki lub specjalistów, pozyskiwane są z różnych źródeł publicznych, w tym z serwisów internetowych spółek, rejestrów specjalistów, ulotek, itp. Informacje te są przetwarzane na potrzeby publikacji informacji o firmie w naszym katalogu oraz zapewnienia Użytkownikom i Gościom najlepszej możliwej obsługi.

4. Jak wykorzystujemy zbierane przez nas Dane Osobowe

Z danych, które zbieramy, korzystamy na różne sposoby, oferując nasze usługi i prowadząc działalność, w tym następująco:

 

4.1 Działalność operacyjna

Używamy Danych Osobowych w celu:

 • obsługi, utrzymania, poprawy i zapewniania wszystkich funkcji Serwisu oraz do zapewniania usług i informacji na wniosek Gości i Użytkowników;
 • publikacji w naszym katalogu informacji o Twojej firmie i świadczenia usług;
 • publikacji recenzji i zdjęć na wniosek Użytkowników;
 • potwierdzenia tożsamości i danych przekazanych przez Gości i Użytkowników. Potwierdzenie tożsamości jest konieczne ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zabezpieczenia danych w naszym katalogu (np. przy przetwarzaniu wniosku o modyfikację informacji o firmie);
 • usunięcia na wniosek Użytkownika lub Gościa informacji o firmie (zob.  rozdział „Jak skontaktować się z nami”).

4.2 Doskonalenie Serwisu

Wykorzystujemy informacje w celu:

 • poznania i analizowania trendów użytkowania i preferencji naszych Gości i Użytkowników;
 • doskonalenia Serwisu oraz tworzenia nowych produktów, usług, funkcji i funkcjonalności.

Jeżeli w tym celu konieczne będzie przetwarzanie Danych osobowych przez MisterWhat, dane te będą wykorzystane wyłącznie w formie zanonimizowanej i zagregowanej.

4.3 Pliki cookie i technologie śledzenia

Używamy informacji zbieranych automatycznie i innych informacji zbieranych w Serwisie za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii w celu:

 • personalizacji naszego Serwisu, np. zapamiętywania informacji dotyczących Użytkownika lub Gościa, tak aby nie musiał on ponownie ich wprowadzać podczas tej samej lub kolejnych wizyt;
 • dostarczania spersonalizowanych reklam, treści i informacji;
 • monitorowania i analizowania skuteczności naszych działań marketingowych;
 • monitorowania zagregowanych wskaźników korzystania z serwisu, takich jak całkowita liczba odwiedzających czy oglądanych stron.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Cookies.

Możemy także korzystać z technologii śledzenia w celu pozyskania informacji o tym, jak Goście lub Użytkownicy postępują z wiadomościami poczty elektronicznej, które im wysyłamy, tj. aby uzyskać takie informacje, jak godzina i data otwarcia wiadomości czy rodzaj urządzenia użytego do jej otwarcia. Wykorzystujemy te informacje do analizowania skuteczności naszej komunikacji drogą elektroniczną w celu jej poprawy i zapewnienia lepszej i bardziej spersonalizowanej obsługi.

4.4 Analityka

Korzystamy z Google Analytics w celu pomiaru i oceny dostępu do Części Publicznej Serwisu i aktywności w nim oraz do przygotowania raportów z aktywności Użytkownika dla administratorów naszego Serwisu. Google działa niezależnie od nas oraz posiada własną politykę prywatności, do zapoznania się z którą usilnie zachęcamy Gości i Użytkowników. Google może korzystać z informacji pozyskanych za pośrednictwem  Google Analytics w celu dokonania oceny aktywności Użytkowników i Gości w naszym Serwisie. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z Google Analytics Privacy and Data Sharing.

Podejmujemy działania, aby chronić informacje techniczne pozyskane za pośrednictwem Google Analytics. Zebrane dane będą wykorzystywane wyłącznie w razie potrzeby w celu rozwiązania problemów technicznych, zarządzania Serwisem oraz badania preferencji odwiedzających, jednak w takim wypadku dane będą w postaci uniemożliwiającej identyfikację. Nie wykorzystujemy żadnych spośród tych informacji w celu identyfikacji Gości lub Użytkowników.

4.5 Komunikacja

Wykorzystujemy Dane Osobowe w celu:

 • komunikacji z Gośćmi i Użytkownikami w związku z naszymi produktami i usługami, np. aby powiadomić ich o istotnych zmianach w naszych produktach i usługach, w Warunkach Korzystania lub niniejszej Polityce Prywatności.
 • udzielania odpowiedzi na komentarze i pytania, udzielania wsparcia Użytkownikom i Gościom oraz poprawy obsługi klienta.
 • Kontaktu z Użytkownikami w sprawie aktualnych promocji i wydarzeń, w związku z produktami i usługami, które oferujemy my oraz współpracujące z nami osoby trzecie. Użytkownicy mają możliwość rezygnacji z otrzymywania jakichkolwiek wiadomości promocyjnych, ustawiając na swoim koncie preferencje dotyczące powiadomień.

4.6 Zapytania, skargi i spory

Wykorzystujemy Dane Osobowe, aby w jak najskuteczniejszy sposób odpowiadać na zapytania i skargi oraz postępować w kwestii wszelkich sporów, które mogą powstać w związku z oferowanymi przez nas produktami i usługami.

4.7 Zapobieganie oszustwom i zgodność z wymogami prawnymi

W pewnych przypadkach wykorzystujemy Dane Osobowe w zakresie koniecznym do wypełnienia prawnych obowiązków, np. na potrzeby dochodzenia w sprawie oszustwa, wykrycia go i zapobieżenia mu. W związku z tym może być konieczne przekazanie organom ścigania bądź ich funkcjonariuszom Danych Osobowych, jeżeli ich zażądają.

4.8 Szkolenia wewnętrzne

Możemy wykorzystać Dane Osobowe na potrzeby szkoleń wewnętrznych w celu nabycia przez naszych pracowników umiejętności niezbędnych do zapewnienia naszym Gościom i Użytkownikom najlepszej możliwej obsługi. Np. jeżeli Użytkownik lub Gość skontaktuje się z nami pocztą elektroniczną, możemy wykorzystać jego wiadomość na potrzeby szkolenia, aby udoskonalić nasze wsparcie klienta.

 

4.9 Badania i analiza rynku

Możemy wykorzystywać Dane Osobowe w celu lepszego rozumienia potrzeb naszych Użytkowników. Możemy także zaprosić niektórych Użytkowników do wzięcia udziału w ankietach lub badaniach rynku. Jeżeli użytkownik przyjmie nasze zaproszenie, wykorzystamy jego opinię, aby udoskonalić nasze produkty i usługi.

 

4.10 Dokumentacja wewnętrzna i prawidłowość informacji

Jak każda spółka przetwarzamy Dane Osobowe w celu prowadzenia i utrzymywania naszej wewnętrznej dokumentacji. Np. przetwarzamy Dane Osobowe do weryfikowania, czy posiadane przez nas informacje na temat Użytkownika są prawidłowe.

5. Prawne przesłanki przetwarzania Danych Osobowych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) zawiera listę prawnych przesłanek zgodnego z prawem przetwarzania Danych Osobowych oraz nakłada na nas wymóg przetwarzania Danych Osobowych jedynie wtedy, gdy spełniona jest jedna lub więcej przesłanek.

Opieramy się na następujących prawnych przesłankach przetwarzania Danych Osobowych:

Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

W pewnych przypadkach przetwarzamy Dane Osobowe, uzyskawszy uprzednio stosowną zgodę Użytkownika lub Gościa, na potrzeby:

 • wysyłania informacji marketingowych na temat naszych produktów i usług;
 • wysyłania informacji marketingowych na temat produktów i usług oferowanych przez współpracujące z nami osoby trzecie;
 • prowadzenia analiz i badań rynku.

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą

Przetwarzanie Danych Osobowych oraz informacji o firmie reprezentowanej przez Użytkownika jest dla nas niezbędne do wykonania umowy pomiędzy nami a Gościem/Użytkownikiem oraz do świadczenia Usługi.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do:

 • publikacji informacji o firmie w naszym katalogu;
 • publikacji recenzji i zdjęć na wniosek Użytkownika;
 • wysyłania wiadomości na temat naszych produktów i usług, np. aby poinformować Gości i Użytkowników o istotnych zmianach w tych produktach lub usługach, Warunkach Korzystania lub Polityce Prywatności;
 • potwierdzenia tożsamości Użytkownika lub Gościa i zweryfikowania informacji, które nam podaje.
 • zapewniania i poprawy wsparcia klienta.

 

Jeżeli Gość lub Użytkownik postanowi nie podawać niektórych lub wszystkich wyżej wymienionych informacji, może to rzutować na naszą zdolność oferowania mu produktów i usług.

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych

W pewnych przypadkach możemy przetwarzać Dane Osobowe w celu wypełnienia naszych prawnych obowiązków, np. na potrzeby dochodzenia w sprawie oszustwa, wykrycia go i zapobieżenia mu.

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów

Aby powyższe stało się prawną przesłanką przetwarzania danych, firma musi mieć prawnie uzasadniony interes, wobec którego interesy, prawa ani wolności osób fizycznych nie mają charakteru nadrzędnego.

Zbieranie i przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne dla prawnie uzasadnionych interesów naszej spółki, jakimi są:

 

 • lepsze poznanie naszych Użytkowników i Gości, co pozwoli udoskonalić nasze produkty i usługi;
 • udoskonalenie i rozwój  naszego Serwisu, aby zwiększyć satysfakcję klientów;
 • dostarczenie ważnych funkcji i funkcjonalności w ramach Serwisu, monitorowanie korzystania z Serwisu i zapewnienie bardziej spersonalizowanych usług;
 • zaoferowanie Gościom i Użytkownikom jak najbardziej użytecznych produktów i usług, np. powiadamianie ich o ofertach, które mogą być interesujące dla ich firmy;
 • szkolenie naszych pracowników, tak aby mogli w najlepszy sposób udzielać klientom wsparcia;
 • jak najskuteczniejsze odpowiadanie na zapytania i skargi oraz postępowanie w kwestii wszelkich sporów, które mogą powstać w związku z oferowanymi przez nas produktami i usługami.
 • skuteczne prowadzenie naszej działalności, wypełnianie naszych prawnych obowiązków oraz zdolność do wykonania roszczeń prawnych bądź obrony przed nimi.

Możemy przetwarzać Dane Osobowe na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

Starannie rozważyliśmy powyższe aspekty i uważamy, że istnieje równowaga pomiędzy naszymi opisanymi wyżej interesami a podstawowymi interesami, prawami i wolnościami osób, których dane dotyczą.

W sytuacjach, w których naszym zdaniem ma miejsce ryzyko, że któreś z podstawowych interesów lub wolności Gościa lub Użytkownika są zagrożone, nie będziemy przetwarzać jego danych, chyba że zachodzi inna prawnie uzasadniona przesłanka, aby to zrobić (jeżeli uzyskamy jego zgodę na przetwarzanie lub w celu wypełnienia prawnego obowiązku lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z nim).

 

6. Komu udostępniamy Dane Osobowe

Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce nie będziemy celowo ujawniać osobom trzecim Danych Osobowych, które zbieramy lub przechowujemy w Serwisie bez zgody właściwego Gościa lub Użytkownika. Możemy ujawnić informacje osobom trzecim za zgodą Gościa lub Użytkownika, jak również w następujących sytuacjach:

6.1 Informacje, do których dostęp jest nieograniczony

Wszelkie informacje dobrowolnie zamieszczone przez Użytkownika w Części Publicznej  Serwisu, takie jak publiczna strona profilowa lub informacja o firmie, będą dostępne dla każdego Gościa lub Użytkownika mającego dostęp do tych treści.

6.2 Dostawcy usług

Możemy przekazywać Dane Osobowe naszym dostawcom usług, którzy świadczą na naszą rzecz pewne usługi i działają jako „podmioty przetwarzające” Dane Osobowe w naszym imieniu. Te osoby trzecie mogą mieć dostęp do Danych Osobowych lub je przetwarzać w ramach świadczenia nam tych usług. Informacje przekazywane tym dostawcom usług ograniczamy do informacji zasadnie niezbędnych do wypełniania ich funkcji.

6.3 Egzekwowanie prawa

Możemy ujawnić Dane Osobowe:

 • jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli działamy w dobrej wierze w przekonaniu, że takie działanie jest konieczne do wypełnienia obowiązujących przepisów prawnych, w odpowiedzi na formalnie ważne postanowienie sądu, sądowe lub inne państwowe wezwanie bądź nakaz, lub do innej współpracy z organami ścigania bądź innymi organami władzy państwowej;
 • aby chronić bezpieczeństwo i integralność Serwisu;
 • aby chronić naszą własność lub inne prawa, wykonywać nasze umowy lub chronić prawa, własność bądź bezpieczeństwo innych osób;
 • aby chronić siebie lub inne osoby przed oszustwami, nadużyciami bądź niezgodnym z prawem użytkowaniem lub działalnością;
 • prowadzić postępowanie i obronę w związku z wszelkimi roszczeniami lub zarzutami osób trzecich.

6.4 Zmiana właściciela

Informacje o Użytkownikach i Gościach, w tym Dane Osobowe, mogą zostać ujawnione oraz w inny sposób przekazane nabywcy, następcy prawnemu bądź cesjonariuszowi w ramach jakiejkolwiek fuzji, przejęcia, finansowania dłużnego, sprzedaży aktywów bądź podobnej transakcji, jak również w przypadku niewypłacalności, upadłości lub postępowania naprawczego, podczas których informacje są przekazywane jednej stronie lub większej ich liczbie jako jeden ze składników majątku naszej spółki i tylko w przypadku, gdy odbiorca Danych Osobowych zobowiąże się do stosowania Polityki Prywatności zasadniczo zbieżnej z niniejszą Polityką prywatności.

W niektórych przypadkach zbierane przez nas w wyżej wymienionych celach Dane Osobowe mogą być przekazywane do miejsc poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), a miejsca te mogą nie posiadać przepisów prawnych chroniących Dane Osobowe w takim samym stopniu jak w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Prawo o ochronie danych nakłada na nas wymóg zapewnienia, że w sytuacji, gdy my lub nasze „podmioty przetwarzające” przekazują dane poza Europejski Obszar Gospodarczy, będą one przetwarzane w sposób bezpieczny i zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem, przetwarzaniem niezgodnym z prawem i jakimkolwiek przetwarzaniem niezgodnym z celami wskazanymi w niniejszej Polityce.

Będziemy stosować się do wymogów RODO, zapewniając odpowiednią ochronę informacji osobowych przekazywanych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Poniższa tabela zawiera wykaz osób trzecich, którym obecnie ujawniamy Dane Osobowe. Tabela zawiera także wyjaśnienie, w jaki sposób organizacje te wykorzystują Dane Osobowe, czy są naszymi „podmiotami przetwarzającymi” (przetwarzają dane w naszym imieniu i tylko w sposób zgodny z naszymi wytycznymi), czy też są „administratorami” (po otrzymaniu Danych Osobowych wykorzystują je do własnych potrzeb). W tabeli wskazano, czy przetwarzanie ma miejsce poza EOG oraz jakie ewentualne zabezpieczenia są wykorzystywane do ochrony Danych Osobowych.

Poniższe informacje mogą podlegać okresowej aktualizacji.

 

 

Odbiorcy

Dlaczego udostępniamy Dane Osobowe

Gdzie przetwarzane są Dane Osobowe

Zabezpieczenia używane do ochrony Danych Osobowych poza EOG

Dostawcy usług działający jako „Podmioty przetwarzające”

OVH

OVH  zapewnia hosting naszych danych.

Francja

Nie dotyczy – przetwarzanie ma miejsce w granicach EOG

SendGrid

Realizuje usługi dostarczania poczty elektronicznej.

Do realizacji swoich usług SendGrid wykorzystuje centra danych na całym świecie.

W Aneksie dot. Przetwarzania Danych w związku z RODO podpisanym pomiędzy Sendgrid a Fabulabs S.p.a. stwierdza się:

“W zakresie, w jakim SendGrid przetwarza (lub powoduje przetwarzanie) jakichkolwiek Danych Osobowych pochodzących z EOG w kraju, który nie został przez Komisję Europejską uznany za zapewniający odpowiedni stopień ochrony Danych Osobowych, uznaje się, iż Dane Osobowe posiadają odpowiednią ochronę (w rozumieniu Prawodawstwa UE w zakresie Ochrony Danych) na podstawie   certyfikacji własnej w zakresie Tarczy Prywatności. SendGrid zobowiązuje się do stosowania Zasad Tarczy Prywatności podczas przetwarzania (lub powodowania przetwarzania) wszelkich Danych Osobowych pochodzących z EOG lub Szwajcarii na podstawie niniejszego Porozumienia”. W umowie  wymieniono także dodatkowe zabezpieczenia i wymogi wynikające z RODO, ciążące na SendGrid na podstawie Porozumienia.

Google

Monitoring i zagregowana analiza ruchu w serwisie internetowym za pośrednictwem Google Analytics.

EOG, USA

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania przez Google danych z serwisów i aplikacji korzystających z jego usług, prosimy o zapoznanie się z: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Google posiada certyfikat w Ramach Prawnych Tarczy Prywatności UE-USA oraz Szwajcaria-USA i jest zobowiązany do stosowania się do RODO we wszystkich swoich usługach. Więcej informacji: https://cloud.google.com/security/gdpr/

Inne organizacje, którym udostępniamy Dane Osobowe, działające jako „Administratorzy”

Google

Czerpanie dochodów z ruchu w serwisie poprzez ukierunkowane reklamy online (Google AdSense).

EOG, USA

Zob. „Google” powyżej

Jako że korzystamy z produktów Google, niektórzy wymienieni poniżej dostawcy technologii reklamowych mogą otrzymać twoje Dane Osobowe. Dostawcy technologii reklamowych (w tym Google oraz inne sieci reklamowe i dostawcy) wykorzystują informacje o użytkownikach, np. na potrzeby personalizacji reklam i związanych z nimi pomiarów. Firma Google została poinformowania przez tych dostawców technologii reklamowych o stosowaniu przez nich przepisów RODO.

Googlehttps://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/
Aarkihttp://corp.aarki.com/privacy
Adacadohttps://www.adacado.com/privacy-policy-april-25-2018/
Adara Mediahttps://adara.com/2018/04/10/adara-gdpr-faq/
AdClearhttps://www.adclear.de/datenschutzerklaerung/
ADEXhttp://theadex.com
Adformhttps://site.adform.com/uncategorized/product-and-services-privacy-policy/
Adikteevhttps://www.adikteev.com/eu/privacy/
AdLedgehttps://adledge.com/data-privacy/
Adlooxhttp://adloox.com/disclaimer
Adludiohttps://adludio.com/termsandconditions
AdMaximhttp://www.admaxim.com/admaxim-privacy-policy/
Admedohttps://www.admedo.com/privacy-policy
Admetricshttps://admetrics.io/en/privacy_policy/
Adobe Advertising Cloudhttps://www.adobe.com/privacy/general-data-protection-regulation.html
AdRoll, Inc.https://www.adroll.com/gdpr
AdTribahttps://privacy.adtriba.com/
advanced STORE GmbHhttps://www.ad4mat.com/en/privacy/
Adventorihttps://www.adventori.com/fr/avec-nous/mentions-legales/
advolution.controlhttp://advolution.de/privacy.php
affilinethttps://www.affili.net/uk/footeritem/privacy-policy
Akamaihttp://www.akamai.com/compliance/privacy
Amazonhttps://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010
Amobeehttps://www.amobee.com/trust/privacy-guidelines
Analightshttps://analights.com/docs/analights-consent-to-the-processing-of-personal-data-en.pdf
AppLovin Corp.https://www.applovin.com/privacy
AppNexushttps://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy
Arrivalisthttps://www.arrivalist.com/privacy#gdpr
AudienceProjecthttp://privacy.audienceproject.com/for-users/
Aunicahttp://www.aunica.com/privacy/privacy.html
Avocethttp://avocet.io/privacy-portal
Batch Mediahttp://batch.ba/datenschutzerklarung/
BDSK Handels GmbH & Co. KGhttps://www.xxxlutz.de/ocms/privacy
Beeswaxhttps://www.beeswax.com/privacy.html
Betgeniushttp://betting.geniussports.com/connextra-service-terms-conditions/
Bidswitchhttp://www.bidswitch.com/privacy-policy/
Blismediahttp://www.blis.com/privacy/
Bomborahttp://bombora.com/privacy
Booking.comhttps://www.booking.com/content/privacy.en-gb.html
C3 Metricshttps://c3metrics.com/privacy
Cablatohttp://cablato.com/privacy
Celtrahttps://www.celtra.com/privacy-policy/
Centrohttps://www.centro.net/privacy-policy/
Cinthttps://www.cint.com/participant-privacy-notice/
Clinchhttps://clinch.co/pages/privacy.html
Cloud Technologieshttp://green.erne.co/assets/PolicyCT.pdf
Cloudflarehttps://www.cloudflare.com/security-policy/
Commanders Acthttps://www.commandersact.com/en/privacy/
comScorehttps://www.comscore.com/About-comScore/Privacy-Policy
Conversant/CJ Affiliatehttps://www.conversantmedia.eu/legal/privacy-policy
Crimtanhttps://crimtan.com/privacy-ctl/
Criteohttps://www.criteo.com/privacy/
CUBEDhttp://cubed.ai/privacy-policy/gdpr/
DataXuhttps://www.dataxu.com/gdpr/
Delta Projectshttp://www.deltaprojects.com/data-collection-policy/
Demandbasehttps://www.demandbase.com/privacy-policy/
DENTSUhttp://www.dentsu.co.jp/terms/data_policy.html
Dentsu Aegis Networkhttp://www.dentsu.com/termsofuse/data_policy.html
Digiseghttp://www.digiseg.io/GDPR/
DMA Institutehttps://www.dma-institute.com/privacy-compliancy/
DoubleVerifyhttps://www.doubleverify.com/privacy/
Dstilleryhttps://dstillery.com/privacy-policy/
DTShttps://client.adhslx.com/privacy.html
EASYmediahttps://www.rvty.net/gdpr
eBayhttps://www.ebay.com/help/policies/member-behaviour-policies/user-privacy-notice-privacy-policy?id=4260#section12
ebuildershttp://ebuilders.nl/privacy
Effinityhttps://www.effiliation.com/politique-confidentialite.html
emetriqhttps://www.emetriq.com/datenschutz/
Ensightenhttps://www.ensighten.com/privacy-policy/
Essenshttps://essens.no/privacy-policy/
ESVhttps://www.wizaly.com/terms-of-use#privacy-policy
Evidonhttps://www.evidon.com/resources/privacy-statement/
Exactaghttps://www.exactag.com/en/data-privacy/
Exponentialhttp://exponential.com/privacy/
Facebookhttps://www.facebook.com/about/privacy/update
Flashtalkinghttp://www.flashtalking.com/first-party-ad-serving/
Fractional Mediahttps://www.fractionalmedia.com/privacy-policy
FUSIO BY S4Mhttp://www.s4m.io/privacy-policy/
Gemiushttps://www.gemius.com/cookie-policy.html
GfKhttps://sensic.net/
GP Onehttp://www.gsi-one.org/templates/gsi/en/files/privacy_policy.pdf
GroupMhttps://www.groupm.com/mplatform-privacy-policy
gskinnerhttps://createjs.com/legal/privacy.html
Haensel AMShttps://haensel-ams.com/data-privacy/
Havas Media France - DBihttp://www.centraltag.com/commercial/policy/index.action
hurra.comhttp://www.hurra.com/impressum
IBMhttps://www.ibm.com/customer-engagement/digital-marketing/gdpr
Ignition Onehttps://www.ignitionone.com/privacy-policy/gdpr-subject-access-requests/
Impacthttps://impact.com/privacy-policy/
Index Exchangehttp://www.indexexchange.com/privacy/
Infectious Mediahttps://impressiondesk.com/
Innovidhttp://www.innovid.com/privacy-policy
Integral Ad Sciencehttp://www.integralads.com/privacy-policy
intelliAdhttps://www.intelliad.de/datenschutz
Interpublic Grouphttps://www.interpublic.com/privacy-notice
Jivoxhttp://www.jivox.com/privacy/
Kantarhttps://www.kantarmedia.com/global/privacy-statement
Kochavahttps://www.kochava.com/support-privacy/
LifeStreethttp://www.lifestreet.com/privacy
Liftoffhttps://liftoff.io/privacy-policy/
LiveRamphttps://liveramp.com/service-privacy-policy/
Localsensorhttps://www.localsensor.com/privacy.html
LoopMehttps://loopme.com/privacy/
Lotamehttps://www.lotame.com/about-lotame/privacy/
Macromill grouphttps://www.metrixlab.com/privacy-statement/
MainADVhttp://www.mainad.com/privacy-policy
Manage.comhttps://www.manage.com/privacy-policy/
Marketing Science Consulting Group, Inc.http://mktsci.com/privacy_policy.htm
MBR Targeting Gmbhhttps://privacy.mbr-targeting.com
MediaMathhttp://www.mediamath.com/privacy-policy/
Meetricshttps://www.meetrics.com/en/data-privacy/
MindTake Researchhttps://www.mindtake.com/en/reppublika-privacy-policy
Mobitranshttp://www.mobitrans.net/privacy-policy/
Mobprohttp://mobpro.com/privacy.html
Moloco Adshttp://www.molocoads.com/private-policy.html
MSI-ACIhttp://site.msi-aci.com/Home/FlexTrackPrivacy
Nano Interactivehttp://www.nanointeractive.com/privacy
Navegghttps://www.navegg.com/en/privacy-policy/
Neodata Grouphttps://www.neodatagroup.com/en/security-policy
NEORY GmbHhttps://www.neory.com/privacy.html
Netflixhttp://www.netflix.com/google-3PAS-info
Netquesthttps://www.nicequest.com/us/privacy
Neuralonehttps://web.neural.one/privacy-policy/
Neustarhttps://www.home.neustar/privacy
Nielsenhttp://www.nielsen.com/us/en/privacy-statement/digital-measurement.html
Nordic Factory Solutions ABhttps://www.bannerflow.com/privacy
numberlyhttp://ads.1000mercis.com/us.html
Oathhttps://policies.oath.com/xw/en/oath/privacy/enterprise/b2bprivacypolicy/
Objective Partnershttps://www.objectivepartners.com/cookie-policy-and-privacy-statement/
Omnicom Media Grouphttps://www.omnicommediagroup.com/disclaimer.htm
On Device Researchhttps://ondeviceresearch.com/GDPR
OneTaghttps://www.onetag.net/privacy/
OpenX Technologieshttps://www.openx.com/legal/privacy-policy/
Optomatonhttp://optomaton.com/privacy.html
Oracle Data Cloudhttps://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html
OTTOhttps://www.otto.de/shoppages/service/about/datenschutzinformation/aboutprivacyneedtoknow
PERMODOhttp://permodo.com/de/privacy.html
Pixalatehttp://www.pixalate.com/privacypolicy/
Platform161https://platform161.com/cookie-and-privacy-policy/
PMGhttps://www.pmg.com/privacy-policy/
Protected Mediahttp://www.protected.media/privacy-policy/
Publicis Groupehttps://www.publicismedia.de/datenschutz/
PubMatichttps://pubmatic.com/legal/privacy-policy/
PulsePointhttps://www.pulsepoint.com/privacy-policy
Quantcasthttps://www.quantcast.com/privacy/
Rackspacehttp://www.rackspace.com/gdpr
Rakuten Marketinghttps://rakutenmarketing.com/legal-notices/services-privacy-policy
Refined Labshttps://www.refinedlabs.com/datenschutz-rfa
Relay42https://relay42.com/privacy
Remergehttp://remerge.io/privacy-policy.html
Resonatehttps://www.resonate.com/privacy-policy/
RevJethttps://www.revjet.com/privacy
RhythmOne LLChttps://www.rhythmone.com/landing/gdpr
RN SSI Grouphttps://www.valuedopinions.co.uk/privacy
Roq.adhttps://www.roq.ad/privacy-policy
RTB Househttps://www.rtbhouse.com/gdpr/
Rubicon Projecthttp://rubiconproject.com/rubicon-project-yield-optimization-privacy-policy/
Salesforce DMPhttps://www.salesforce.com/company/privacy/
Scenestealerhttp://www.scenestealer.tv/privacy-policy
Scootahttp://scoota.com/privacy-policy/
Seenthishttps://seenthis.co/privacy-notice-2018-04-18.pdf
Semasio GmbHhttp://www.semasio.com/privacy-policy/
SFRhttp://www.sfr.fr/securite-confidentialite.html
Sift Mediahttps://www.sift.co/privacy
Simpli.fihttps://www.simpli.fi/site-privacy-policy2/
Sizmekhttps://www.sizmek.com/privacy-policy/
Smaatohttps://www.smaato.com/privacy/
Smadexhttp://smadex.com/end-user-privacy-policy/
Smarthttp://smartadserver.com/company/privacy-policy/
Smartologyhttps://www.smartology.net/privacy-policy/
Sociomantichttps://www.sociomantic.com/privacy/en/
Sojernhttps://www.sojern.com/privacy/product-privacy-policy/
Sovrnhttps://www.sovrn.com/privacy-policy/
Spotadhttp://www.spotad.co/privacy-policy/
SpotXhttps://www.spotx.tv/privacy-policy/
TabMohttp://static.tabmo.io.s3.amazonaws.com/privacy-policy/index.html
Taboolahttps://www.taboola.com/privacy-policy
TACTIC™ Real-Time Marketinghttp://tacticrealtime.com/privacy/
Teads.TVhttps://teads.tv/privacy-policy/
TEEMOhttps://teemo.co/fr/confidentialite/
The Trade Deskhttps://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy
Tradedoublerhttp://www.tradedoubler.com/en/privacy-policy/
travel audience – An Amadeus Companyhttps://travelaudience.com/product-privacy-policy/
TreSensahttp://tresensa.com/eu-privacy/index.html
TripleLifthttps://triplelift.com/privacy/
TruEffecthttps://trueffect.com/privacy-policy/
TrustArchttps://www.trustarc.com/privacy-policy/
Turbobyteshttps://www.turbobytes.com/gdpr/
UDGhttps://www.udg.de/wp-content/uploads/2018/04/privacy_policy_EN.pdf
usemax (Emego GmbH)http://www.usemax.de/?l=privacy
Videologyhttps://videologygroup.com/en/privacy-policy/
Vimeohttps://vimeo.com/cookie_policy
Virtual Mindshttps://virtualminds.de/datenschutz/
Vodafone GmbHhttps://www.vodafone.de/unternehmen/datenschutz-privatsphaere.html
Waystackhttps://www.wayfair.com/customerservice/general_info.php#privacy
Weboramahttps://weborama.com/e-privacy/
White Opshttps://www.whiteops.com/privacy
Widespacehttps://www.widespace.com/legal/privacy-policy-notice/
Yieldrhttps://www.yieldr.com/privacy/
ZMShttps://zms.zalando.com/#

 

7. Zatrzymywanie Danych

 

Zatrzymujemy Dane Osobowe jedynie przez czas ograniczony, dopóki są one potrzebne do realizacji celów, w jakich te dane początkowo zebraliśmy, chyba że prawo wymaga inaczej.

Okres zatrzymywania danych może być zróżnicowany w zależności od rodzaju danych. W celu określenia okresu zatrzymania bierzemy pod uwagę liczne czynniki, takie jak:

 

 • prawne obowiązki zatrzymania danych przez pewien okres, zgodnie z prawem;
 • przedawnienie zgodnie z obowiązującym prawem;
 • wytyczne wydane przez organy właściwe do ochrony danych;
 • zaistnienie faktycznych bądź potencjalnych sporów;

Gdy Dane Osobowe nie są nam już potrzebne, usuwamy je w bezpieczny sposób.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

 

RODO przyznaje osobom fizycznym następujące prawa:

1. Prawo do informacji

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do otrzymywania zwięzłych, przejrzystych, zrozumiałych i łatwo dostępnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy ich Dane Osobowe. W tym celu przedstawiamy informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

2. Prawo dostępu

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do otrzymania:

 • potwierdzenia, że przetwarzamy ich Dane Osobowe;
 • kopii swoich Danych Osobowych;
 • innych informacji analogicznych do zawartych w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Prawo do sprostowania

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do sprostowania nieprawidłowych Danych Osobowych lub do uzupełnienia danych niekompletnych.

4. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo żądania usunięcia swoich Danych Osobowych, jeżeli:

 • te Dane Osobowe nie są już niezbędne do celu, w jakim były początkowo zebrane lub przetwarzane;
 • wycofają swoją zgodę;
 • wniosą sprzeciw wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych;
 • przetwarzaliśmy te Dane Osobowe niezgodnie z prawem;
 • musimy usunąć te dane, aby wypełnić obowiązek prawny;
 • dane zostały zebrane od dzieci.

Prawo do usunięcia danych nie jest ogólne. Istnieją od niego wyjątki.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W pewnych przypadkach osoby, których dane dotyczą, mają prawo do ograniczenia przetwarzania lub uniemożliwienia dalszego przetwarzania swoich Danych Osobowych. W razie ograniczenia przetwarzania mamy prawo do przechowywania, ale nie do wykorzystania Danych Osobowych.

6. Prawo do przenoszenia danych

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo otrzymać swoje Dane Osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

7. Prawo do sprzeciwu

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich Danych Osobowych w pewnych przypadkach (gdy dane są wykorzystywane do celów marketingowych lub gdy przetwarzanie następuje na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu).

8. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie

Jeżeli osoby, których dane dotyczą, udzieliły zgody na przetwarzanie swoich Danych Osobowych w konkretnym celu (np. marketing bezpośredni), mają prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę.

9. Prywatność osób niepełnoletnich i dzieci

Ochrona prywatności małych dzieci jest szczególnie ważna. Nasz Serwis nie jest skierowany do dzieci poniżej 16 roku życia i w sposób świadomy nie zbieramy Danych Osobowych od  dzieci poniżej 16 roku życia bez uzyskania zgody rodziców. Jeżeli nie ukończyłeś 16 lat, prosimy o niekorzystanie z naszego Serwisu i niewchodzenie do niego w żadnym czasie i w żaden sposób. Jeśli dowiemy się, że za pośrednictwem Serwisu zebrane zostały Dane Osobowe od dzieci poniżej 16 roku życia bez weryfikowalnej zgody rodziców, podejmiemy stosowne kroki w celu usunięcia takich informacji. Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem i zauważysz, że Twoje dziecko poniżej 16 roku życia uzyskało Konto w Serwisie, możesz nas powiadomić (zob. poniżej „Jak skontaktować się z nami”) i zażądać usunięcia Danych Osobowych tego dziecka z naszych systemów.

10. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy powszechnie przyjęte branżowe standardy ochrony przekazanych nam informacji, zarówno podczas przesyłania, jak i po ich otrzymaniu. Utrzymujemy odpowiednie administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić Dane Osobowe przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, przypadkową utratą, nieuprawnioną zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, nadużyciem i jakąkolwiek inną niezgodną z prawem formą przetwarzania posiadanych przez nas Danych Osobowych. Obejmuje to przykładowo zapory sieciowe, ochronę haseł i inne sposoby kontroli dostępu i uwierzytelnienia. Wykorzystujemy technologię SSL do szyfrowania danych podczas ich przesyłania w sieci publicznej.

Jednakże żadna metoda przesyłu danych przez Internet ani elektronicznego  przechowywania danych nie jest w stu procentach bezpieczna. Nie jesteśmy w stanie zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji przesyłanych nam przez Gości i Użytkowników ani przechowywanych w Serwisie, a Goście i Użytkownicy korzystają z Serwisu na własne ryzyko. Nie możemy także zagwarantować, że nikt do tych informacji nie będzie miał dostępu, że nie zostaną one ujawnione, zmienione ani zniszczone w wyniku naruszenia któregoś z naszych zabezpieczeń fizycznych, technicznych bądź zarządczych. Jeżeli Użytkownik lub Gość sądzi, że ochrona jego Danych Osobowych została naruszona, winien skontaktować się z nami, jak podano w rozdziale „Jak skontaktować się z nami”.

Jeżeli dowiemy się o naruszeniu systemów bezpieczeństwa, powiadomimy Gości i Użytkowników oraz organy władzy o przypadku takiego naruszenia zgodnie z obowiązującym prawem.

11. Jak skontaktować się z nami

Prosimy o kontakt w sprawie wszelkich pytań i uwag w związku z tą Polityką, Danymi Osobowymi lub w związku z wykonywaniem swoich praw w odniesieniu do ochrony danych lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy skarg odnośnie do tej Polityki lub swoich Danych Osobowych drogą elektroniczną na adres:

12. Linki do innych serwisów internetowych

 

Serwis zawiera odnośniki lub linki do serwisów internetowych i usług oferowanych przez osoby trzecie. Niniejsza Polityka Prywatności nie odnosi się do tych innych serwisów internetowych. Wszelkie informacje podawane przez Gości i Użytkowników w serwisach lub usługach osób trzecich są przekazywane bezpośrednio operatorom tych usług i podlegają ewentualnym politykom tych operatorów w zakresie prywatności i bezpieczeństwa, nawet jeżeli dostęp do nich miał miejsce za pośrednictwem Serwisu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści takich serwisów internetowych osób trzecich ani ich praktyki dotyczące prywatności, a Goście i Użytkownicy korzystają z takich serwisów internetowych na własne ryzyko. Zachęcamy Gości i Użytkowników do zapoznania się z politykami prywatności i bezpieczeństwa osób trzecich przed przekazaniem im danych.

13. Zmiany i aktualizacje tej Polityki

 

Niniejsza Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana 24 maja 2018.

Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana, a zatem Goście i Użytkownicy mogą być zainteresowani ponownym odwiedzeniem tej strony każdorazowo przy podawaniu nam Danych Osobowych. Dalsze korzystanie z Serwisu przez Gości i Użytkowników po wejściu w życie zmian w Polityce oznacza, iż zapoznali się oni z aktualną wersją Polityki, zrozumieli ją i wyrażają na nią zgodę.

Polityka Cookie

Niniejsza Polityka Cookie wyjaśnia, czym są pliki cookie, jakie typy plików cookie używamy w serwisie MisterWhat i w jaki sposób można je zmienić lub usunąć. Mamy nadzieję, że pomoże ci ona zrozumieć, w jaki sposób używamy plików cookie.

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, które są przechowywane na twoim komputerze lub urządzeniu przenośnym i zawierają dane dotyczące konkretnego serwisu internetowego. Pliki cookie zostają umieszczone na komputerze lub urządzeniu przenośnym przez ten serwis internetowy i są używane za każdym razem, gdy Użytkownik/Gość go odwiedza. Są powszechnie stosowane, by umożliwić działanie serwisów internetowych lub sprawić, by działały lepiej i wydajniej, by ułatwić używanie serwisów internetowych i wspomóc działanie funkcji potrzebnych Użytkownikowi/Gościowi. Pliki cookie umożliwiają serwisom internetowym rozpoznanie cię i zapamiętanie ważnych informacji, dzięki którym używanie danego serwisu jest dla ciebie korzystniejsze, na przykład poprzez zapamiętanie preferencji użytkownika. Używamy plików cookie przede wszystkim do zbierania danych, które pomagają nam ulepszyć nasz serwis internetowy, takich jak: które miejsca naszego serwisu są odwiedzane, w jaki sposób Użytkownicy/Goście wchodzą na strony i na jakie ikony znajdujące się na stronach lubią klikać. Do informacji zazwyczaj zbieranych przez pliki cookie zalicza się informacje na temat twojego użytkowania Serwisu MisterWhat, twojej przeglądarki, adresu IP twojego urządzenia, w jaki sposób znalazłeś się w Serwisie MisterWhat, itd.

Istnieją różne rodzaje plików cookie. Używając tego Serwisu zgadzasz się na naszą politykę cookie. Jeśli chcesz ograniczyć lub zablokować pliki cookie przeglądarki ustawione na twoim urządzeniu, możesz to zrobić w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Opcja Pomoc twojej przeglądarki powinna wyjaśnić ci, jak to zrobić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i o tym, jak zmienić ustawienia przeglądarki, możesz odwiedzić stronę internetową http://www.allaboutcookies.org, która zawiera przystępne informacje o tym, jak to zrobić w przypadku większości przeglądarek internetowych. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookie spowoduje najprawdopodobniej zmiany w wydajności i funkcjonalności tego Serwisu, lub nie będziesz mógł używać niektórych usług oferowanych przez ten Serwis. Jeśli wyłączysz pliki cookie, nie możemy zagwarantować, że wszystkie usługi i udogodnienia oferowane przez ten Serwis będą działały lub że będą działały poprawnie podczas twojej wizyty.

Rodzaje użytych plików cookie

Poniżej możesz znaleźć więcej informacji na temat rodzajów plików cookie użytych w tym Serwisie.

Niezbędne pliki cookie

Te pliki są konieczne do odwiedzenia strony Serwisu, aby umożliwić ci poruszanie się po serwisach internetowych i używanie dostępnych tam funkcji. Te pliki cookie nie zbierają żadnych informacji na temat twoich zwyczajów w wyszukiwaniu. Bez tych niezbędnych i absolutnie koniecznych plików cookie niektóre części strony nie działałyby.

Analityczne pliki cookie

Analityczne pliki cookie zbierają informację o tym, jak Użytkownicy/Goście korzystają z Serwisu MisterWhat i pozwalają nam ulepszyć działanie strony, zaoferować naszym użytkownikom lepsze produkty i usługi oraz wyłapać obszary naszego Serwisu mogące wymagać konserwacji. Analityczne pliki cookie pokazują nam na przykład, jakie strony Serwisu MisterWhat są najczęściej używane, pomagają nam zauważyć problemy użytkowników z nawigacją, pokazują, gdzie pojawiają się błędne informacje i czy reklamy przynoszą efekt czy nie. To pomaga nam wyróżnić najczęstsze modele używania Serwisu. Niektóre z używanych przez nas analitycznych plików cookie mogą być udostępnione zaufanym podmiotom zewnętrznym. Zaakceptowanie analitycznych plików cookie jest warunkiem używania Serwisu MisterWhat i poprzez kontynuowanie używania Serwisu wyrażasz zgodę na umieszczenie przez nas analitycznych plików cookie na twoim urządzeniu. Te pliki cookie są używane wyłącznie do celów statystycznych, nie zbierają informacji, która mogłaby zidentyfikować daną osobę i nie możemy zidentyfikować cię poprzez używanie tych plików cookie. Wszystkie informacje dostarczane przez te pliki są anonimowe.

Pliki cookie poprawiające funkcjonalność

Używamy plików cookie poprawiających funkcjonalność aby zapamiętać, jak używasz Serwisu MisterWhat i jakich dokonujesz wyborów. Na przykład pliki cookie poprawiające funkcjonalność pozwalają temu Serwisowi na zapamiętanie twojej nazwy użytkownika, szczegółów dotyczących logowania i zmian, które wprowadzasz w Serwisie podczas swojej wizyty. Nie możemy zidentyfikować cię osobiście poprzez użycie tych plików cookie. Te pliki nie śledzą też twoich zwyczajów w nawigowaniu, ale pomagają nam przedstawiać ci reklamy.

Pliki cookie reklamowe

Pliki cookie reklamowe zbierają informacje o twoich zwyczajach w nawigowaniu, by móc dostosować reklamę do ciebie i twoich zainteresowań oraz by pomóc ocenić wydajność reklam znajdujących się w Serwisie. Używamy plików cookie podmiotów zewnętrznych, aby dostosować reklamę do treści/odwiedzanych przez ciebie stron i do twoich zainteresowań. Serwis MisterWhat używa reklamowych plików cookie, aby dostarczyć agencjom i sieciom reklamowym takim jak Google, Criteo i innym informacje o twoich wizytach, tak by mogły przedstawić ci stosowne reklamy, które mogą być dla ciebie interesujące; mamy odnośniki do sieci społecznych takich jak Facebook i Twitter, które mogą potem wykorzystać informacje o twoich wizytach w celu przedstawienia ci dostosowanej reklamy w innych miejscach.

Inne pliki cookie

Niektóre z plików cookie w Serwisie MisterWhat są zarządzane przez podmioty wewnętrzne, takie jak Google i Facebook. Nie kontrolujemy tych podmiotów zewnętrznych ani ich używania plików cookie i nie jesteśmy w stanie zarządzać tymi plikami cookie. Odwiedź serwisy internetowe tych podmiotów zewnętrznych, aby dowiedzieć się, jak używają plików cookie.

W jaki sposób mogę zrezygnować z otrzymywania plików cookie?

Przy pierwszym odwiedzeniu tego serwisu internetowego wyświetlany jest komunikat informujący o tym, że w serwisie wykorzystywane są pliki cookie, oraz zachęcający do zapoznania się z niniejszą Polityką cookie i ustawienia swoich preferencji w odniesieniu do plików cookie. Jeżeli pomimo tego komunikatu preferencje nie zostaną ustawione, plik preferencji cookie zostanie umieszczony, potwierdzając zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookie zgodnie z niniejszą polityką. Plik preferencji cookie zostanie zachowany nie dłużej niż przez pięć lat.

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, iż nie zawsze możemy kontrolować pliki cookie osób trzecich zapisane na Twoim komputerze za pośrednictwem naszego serwisu, a ustawienie preferencji cookie w naszym serwisie nie zapobiegnie zapisaniu tych obcych plików cookie na Twoim komputerze. Należy ustawić preferencje dotyczące cookie bezpośrednio w odpowiednim obcym serwisie. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj rozdział „Pliki cookie osób trzecich” poniżej. Jeżeli uprzednio wyraziłeś zgodę na przechowywanie naszych plików cookie na swoim komputerze, a następnie zmieniłeś zdanie, możesz postąpić w następujący sposób:
 • usunąć pliki cookie ze swojej przeglądarki. Większość przeglądarek pozwala także na uniemożliwienie zapisywania niektórych bądź wszystkich plików cookie na Twoim komputerze w przyszłości. Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania lub blokowania cookie w swojej przeglądarce, prosimy o skorzystanie z funkcji „Pomoc” w przeglądarce lub odwiedzenie strony www.allaboutcookies.org. Jeżeli usuniesz nasz plik preferencji cookie, przy następnej wizycie w tym serwisie ponownie pojawi się komunikat o cookie, umożliwiając ponowny wybór ustawień.
 • Jeżeli chcesz jedynie zrezygnować z niektórych bądź wszystkich plików cookie osób trzecich, musisz bezpośrednio odwiedzić odpowiedni obcy serwis internetowy, aby zmienić w nim ustawienia plików cookie zapisywanych na Twoim komputerze. Prosimy o przeczytanie rozdziału „Pliki cookie osób trzecich” poniżej.
Prosimy mieć na uwadze, że zablokowanie plików cookie może mieć wpływ na funkcjonalność niniejszego serwisu.

Jak kontrolować pliki cookie

Nie musisz zaakceptować plików cookie i możesz w dowolnym momencie odmówić zaakceptowania plików cookie w Serwisie MisterWhat poprzez zmianę ustawień twojej przeglądarki, które umożliwiają odrzucenie cookie. Więcej informacji o tym, w jaki sposób zablokować pliki cookie możesz znaleźć na stronie internetowej producenta twojej przeglądarki poprzez opcję pomocy. Pamiętaj o tym, że jeśli pliki cookie są zablokowane, nie wszystkie funkcje Serwisu mogą działać jak jest to przewidziane. Może będziesz zainteresowany poniższymi źródłami informacji:
- Aby się dowiedzieć, jak Google używa informacji, gdy ty używasz serwisów lub aplikacji jego partnerów, odwiedź: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/
- Więcej informacji o plikach cookie Google do wyświetlania reklam i o tym, jak je wyłączyć: https://adssettings.google.com
- Więcej informacji o Google Analytics, również dotyczących wyłączenia opcji, przejdź do: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 i https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o internetowych agencjach reklamowych, programach partnerskich i o tym, w jaki sposób używa się plików cookie w celach reklamowych, przejdź do strony http://www.youronlinechoices.com/pl/. Jest to pomocny serwis prowadzony przez IAB (Internet Advertising Bureau), zawiera wszystkie informacje o reklamach online i o wyborach, których możesz dokonać. Aby uniknąć bycia śledzonym przez internetowe agencje reklamowe i inne organizacje, odwiedź stronę http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.